Społeczeństwo. Edukacja. Język

Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” ukazuje się od 2013 roku. Od roku 2017 wydawane jest jako półrocznik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Wszystkie numery Redakcja zamieszcza na stronie internetowej w wersji pełnotekstowej na zasadzie wolnego dostępu.

„Społeczeństwo. Edukacja. Język” to czasopismo sprofilowane w dziedzinie nauk społecznych – głównie w zakresie pedagogiki i psychologii wychowania. Dopuszczalne są także publikacje z innych dyscyplin nauki, jednak wyraźnie oscylujące w obszarze edukacji i wychowania.

Zespół Redakcyjny dąży do publikowania artykułów prezentujących najnowsze wyniki badań naukowych prowadzonych zarówno w macierzystej uczelni, jak również w innych ośrodkach akademickich oraz recenzji najnowszych książek naukowych.

Potencjalnych Autorów zachęcamy do zapoznania się z wymogami redakcyjnymi w stylu Chicago i procedurą publikacji (dostępne w poszczególnych zakładkach).

Aktywne filtry