ROCZNIK TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego jest czasopismem naukowym, w którym publikowane są artykuły z obszarów nauk społecznych i nauk humanistycznych. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów. W Roczniku TNP zamieszczane są teksty w języku polskim, angielskim oraz w innych językach kongresowych. Pierwszy numer Rocznika TNP ukazał się w 1929 r., a kolejne w 1931 i 1934 r. oraz w 1983 r. Od 2013 r. wydawany jest w sposób ciągły.

29 czerwca 2018 r. Towarzystwo Naukowe Płockie przekazało prawo do wydawania „Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego” Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku (obecnie Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku).

Od 16 października 2018 r. współwydawcą rocznika jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie (obecnie jako: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie).

Aktywne filtry